Preview Mode Links will not work in preview mode

Navet - en podcast om musiken, tron och livet.

 

Oct 22, 2020

Då var Navet tillbaka igen! Trevligt, tycker jag.

Jag har träffat nätverkskyrkan Tro&Tvivel. Så här beskriver dom sin verksamhet: 

Tro & Tvivel är en nätverkskyrka för folk som av olika anledningar söker ett annat forum för samtal om tro, än den traditionella kyrkan. En dialog om Tro & Tvivel. Vi arbetar med att arrangera event med musik, konst och öppna dialoger som viktiga ingredienser. Vi har en podcast där vi bearbetar samtalsämnen som vi snappat upp att människor runt oss (eller vi själva) funderar över. För de som har behov av att mötas i mindre grupper för mer nära samtal om just tro och tvivel erbjuder vi träffar i hemmiljö, för närvarande i Stockholm och Falkenberg. Förhoppningen är att vi ska kunna erbjuda liknande grupper på fler orter runt om i Sverige. På vår hemsida finns det mer information om oss och vårt arbete.